Pro školy, školky 

Nabídka exkurzí, besed, biblio-grafických lekcí a pořadů pro školu a školku.

Exkurze, lekce a besedy probíhají v prostorách knihovny v dopoledních

hodinách během celého školního roku po předchozí domluvě.

Informace:

Dáňová Iva - 607532559, knihovna@stoky.cz, nebo osobně.

 

 

Lekce v knihovně v číslech

Školní rok 2013/2014 - 46 besed.

Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnilo celkem 39 informačních lekcí,

kterých se zúčastnilo celkem 696 dětí.

Ve školním roce 2015/2016 to bylo celkem 25 besed určených pro MŠ a ZŠ.

Školní rok 2016/2017 - 23 besed.

Školní rok 2017/2018 - 32 besed.

školní rok 2018/2019 - 28 besed.