Co Vás o nás může zajímat:

 • Knihovna ve Štokách se nachází na Českomoravské vrchovině mezi městy Havlíčkův Brod a Jihlava. Má více než stoletou tradici. Profesionálně působí od konce sedmdesátých let minulého století.

 • Zastává funkci veřejné knihovny pro městys Štoky a okolí.

 • Od roku 1999 je knihovna plně automatizována. Od té doby vlastní také veřejně přístupný internet. Uživatelé mají k dispozici dvě internetová místa. Od roku 2005 je přístup k internetu zdarma.

 • Čtenáři si mohou půjčovat z bohatého fondu knih (více než 10 000 svazků) a 15 docházejících exemplářů periodik. Knihy, které čtenář v knihovně nenajde, je možno objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

 • Pobočkou knihovny je Místní knihovna ve Smilově. Jako knihovnice zde pracuje paní Libuše Skořepová. Otevřeno je každé pondělí od 15:30 do 17:30 hodin.

 • Služby

  Milí návštěvníci, nabízíme Vám především tyto služby:

  • Výpůjční služby Vám zajistí neomezený přísun četby přesně podle Vašeho vkusu a nálady. Báječná věc, pohodlná a praktická. Celoroční registrační poplatek je nižší než běžná cena, kterou byste zaplatili za jedinou knihu v knihkupectví. Navíc po uplynutí výpůjční doby se Vám doma opět uvolní místo pro další zajímavé knížky!
  • Meziknihovní výpůjční služby zařídí, že se k Vám dostane cokoliv zrovna potřebujete. Pokud jste nenašli u nás, objednáme odjinud!
  • Přístup k Internetu je zdarma. Jsme Vám k dispozici, když si nevíte rady!
  • Zodpovíme Vaše dotazy!

  Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda jste s našimi službami spokojeni!

   

 • Ceník služeb

  Základní služby
  Přístup na Internet zdarma
  Manipulační poplatek spojený s registrací
  Registrační poplatek - dospělí 50 Kč/rok
  Registrační poplatek - děti do 15 let zdarma

   

   

  Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.

 • Knihovní řád

  Výtah z knihovního řádu

  Registrace uživatele

  • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.
  • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti, za děti do 15 let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.
  • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.
  • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.
  • Veškeré finanční částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené ceníkem.
  • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.

   Výpůjční služba

  • Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem knihovny. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel.
  • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.
  • Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.
  • Při nedodržení výpůjčního lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky (dle ceník).
  • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit.

  Přístup na Internet

  • Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem, řídit se jeho ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.
  • Práce v síti Internet je bezplatná.
  • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.
  • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
  • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s Internetem, je uživatel povinen uhradit.
  • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

   

   

  Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu pro práci s Internetem vám na požádání poskytneme v knihovně nebo si je stáhnete zde.